Bun venit

 

Va uram bun venit pe site-ul de promovare a Situ-lui Natura 2000 Padurea Mogoș-Mâțele

Acest proiect continuă iniţiativa Consiliului Local Scînteieşti, de a promova şi investi în valorificarea potenţialului turistic.

O importantă resursă naturală a comunei Scânteieşti o reprezintă pădurea - componenta mediului terestru cu cea mai complexă structură şi cu o mare importanţă economică, socială şi ecologică, însă prea puţin cunoscută şi promovată.

Ultimele decenii au relevat importanţa pe care resursele naturale o deţin pe scena dezvoltării durabile. În acest sens, în vederea realizării conservării spaţiului natural, respectând principiile dezvoltării durabile, turismul reprezintă exponentul principal al valorificării patrimoniului local prin promovarea resurselor specifice. Plecând de la această premisă, a dezvoltării turistice locale, Pădurea Mogoş-Mâţele reprezintă exponentul principal al valorificării resurselor locale, conturând astfel un produsul turistic unic în zonă, pilon central al dezvoltării turismului ecologic judeţean şi regional.

Specificitatea produsului turistic constă în elementele de identitate şi particularităţi ale pădurii Mogoş-Mâţele, aceasta fiind declarată sit de importanţă comunitară, prin Ordinul 1964/2007 privind declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România. Datorită multiplelor sale funcţii de protecţie şi producţie, definite prin caracteristicile ce oferă un arboret curat, unic, pădurea Mogoş-Mâţele are un rol hotărâtor în menţinerea echilibrului natural al comunei Scânteieşti.